null

null


 

Pravilnik o pogojih vračanja stroškov izobraževanja

 

 

Povezava na vsebino PRAVILNIKA o  pogojih vračanja stroškov izobraževanj,

katerega spremembe in dopolnitve so začele veljati

dne 01.02.2013 - z dnem sprejetja na seji UO Sklada.