Info
 

Info

Naziv:                               Sklad za izobraževanje Maribor
 

Sedež:                              Titova cesta 63, 2000 Maribor

ID štev. za DDV:                SI12606081

Matična številka:               5272866


Telefon:                          (02) 662 8002 in 662 8003
Faks:                               (02) 661 03 51
GSM:                               (041) 654 153
E-naslov:                         tatjana.kocmut@ozs.si