Povezave
 

Povezave

- OBRTNO-PODJETNIŠKA ZBORNICA SLOVENIJE

 

- OBMOČNA OBRTNO-PODJETNIŠKA ZBORNICA RUŠE pokriva območje naslednjih občin:

  * Občina Ruše

  * Občina Senica ob Dravi

  * Občina Lovrenc na Pohorju

 

- OBMOČNA OBRTNO-PODJETNIŠKA ZBORNICA MARIBOR pokriva območje naslednjih občin:

  * Občina Maribor

  * Občina Duplek

  * Občina Rače - Fram

 * Občina Starše

 * Občina Hoče - Slivnica

 * Občina Miklavž na Dravskem polju

 

- OBMOČNA OBRTNO-PODJETNIŠKA ZBORNICA PESNICA pokriva območje naslednjih občin:

  * Občina Pesnica

  * Občina Kungota

  * Občina Šentilj

 

- OBMOČNA OBRTNO-PODJETNIŠKA ZBORNICA LENART pokriva območje naslednjih občin:

   * Občina Lenart

  *  Občina Sv. Trojica v Slov. goricah

   * Občina Sv. Ana v Slov. goricah

  *  Občina Sv. Jurij v Slov. goricah

  * Občina Cerkvenjak

  * Občina Benedikt